Namiki Fountain Pen Ink Cartridge  [Pilot] - Haapanen with Eskenas Stationery
Namiki Fountain Pen Ink Cartridge  [Pilot] - Haapanen with Eskenas Stationery Namiki Fountain Pen Ink Cartridge  [Pilot] - Haapanen with Eskenas Stationery Namiki Fountain Pen Ink Cartridge  [Pilot] - Haapanen with Eskenas Stationery
$ 4.00 USD
Dimensions: 2 5/16 12 Ink Cartridge in Pack Pilot Ink Cartridge